• thanhvusale@gmail.com
  • (+84) 090 2516 177

Bộ công tắc cảm ứng mặt kính và trung tâm điều khiển

Bộ công tắc cảm ứng mặt kính và trung tâm điều khiển

Θ Bộ combo: Công tắc 2 nút x 2 cái + công tắc 3 nút x 2 cái + trung tâm Broadlink RM4 Pro. Giá: 1,990,000đ

Θ Bộ combo: Công tắc 2 nút x 2 cái + công tắc 3 nút x 2 cái + trung tâm Tuya. Giá: 1,690,000đ

Leave a Reply