• thanhvusale@gmail.com
 • (+84) 090 2516 177

ổ cắm và công tắc cảm ứng mặt kính Livolo- chuẩn US/EU

ổ cắm và công tắc cảm ứng mặt kính Livolo- chuẩn US/EU

 

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Công tắc cảm ứng –> Kích thước: 125mm x 78mm ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 1. Livolo VL-C501R   ( Công tắc cảm ứng 1 nút / 1 chiều )
 2. Livolo VL-C502R   ( Công tắc cảm ứng 2 nút / 1 chiều )
 3. Livolo VL-C503R   ( Công tắc cảm ứng 3 nút / 1 chiều )
 4. Livolo VL-C501SR ( Công tắc cảm ứng 1 nút / 2 chiều )
 5. Livolo VL-C502SR ( Công tắc cảm ứng 2 nút / 2 chiều )
 6. Livolo VL-C503SR ( Công tắc cảm ứng 3 nút / 2 chiều )
 7. Livolo VL-C502DR ( Công tắc chỉnh đèn chiếc áp )

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Ổ cắm các loại –> Kích thước: 125mm x 78mm ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 1. Livolo VL-C592U-11      ( ổ cắm 2 usb ” 5V-2100mA )
 2. Livolo VL-C591V-11      ( ổ cắm 1 TV và phẳng )
 3. Livolo VL-C591VC-11   ( ổ cắm TV và mạng internet )
 4. Livolo VL-C591STV-11 ( ổ cắm TV in và TV out )
 5. Livolo VL-C592HD        ( ổ cắm 2 HDMI )
 6. Livolo VL-C592A           ( ổ cắm âm thanh )
 7. Livolo VL-C591VHD      ( ổ cắm TV và HDMI )
 8. Livolo VL-C591ADVD    ( ổ cắm Audio và Video )
 9. Livolo VL-C591AAD       ( ổ cắm Audio và Sound )
 10. Livolo VL-RMT-04          ( Remote 27 nút điều khiển từ xa )
 11. Livolo VL-D101EU-11     ( Chuông cửa không dây 10 tiếng nhạc khác nhau )
 12. Livolo VL-D101K-11        ( Nút bấm chuông không dây )

Leave a Reply