• thanhvusale@gmail.com
  • (+84) 090 2516 177

công tắc cảm ứng độ ẩm và nhiệt độ Livolo VL-C9FCEZ-2WP

công tắc cảm ứng độ ẩm và nhiệt độ Livolo VL-C9FCEZ-2WP

công tắc cảm ứng độ ẩm và nhiệt độ Livolo VL-C9FCEZ-2WP

Tạo ra MỘT Cuộc Sống Thoải Mái

Thiết kế cho giám sát thời gian thực trong nhà môi trường nhiệt độ và độ ẩm

công tắc cảm ứng độ ẩm và nhiệt độ Livolo VL-C9FCEZ-2WP

công tắc cảm ứng độ ẩm và nhiệt độ Livolo VL-C9FCEZ-2WP

Chất Lượng tuyệt vời

Miếng dán Kính cường lực

Ấm tiết kiệm năng lượng

Ứng dụng có thể linh hoạt điều khiển thời gian và nhiệt độ bật/tắt làm nóng, cho một ấm nhà

3 chế độ

Chế độ nhiệt độ, độ ẩm, chế độ xoay chiều nhiệt độ và độ ẩm chế độ Trong chế độ nhiệt độ, double Click để chuyển đổi giữa C và độ F

công tắc cảm ứng độ ẩm và nhiệt độ Livolo VL-C9FCEZ-2WP-7

công tắc cảm ứng độ ẩm và nhiệt độ Livolo VL-C9FCEZ-2WP-7

Leave a Reply