• thanhvusale@gmail.com
  • (+84) 090 2516 177

Công tắc cảm biến không tiếp xúc 8cm Livolo VL-C9FCU1-2WP

Công tắc cảm biến không tiếp xúc 8cm Livolo VL-C9FCU1-2WP

Công tắc cảm biến không tiếp xúc 8cm Livolo VL-C9FCU1-2WP

Công tắc cảm biến không tiếp xúc 8cm Livolo VL-C9FCU1-2WP

Khoảng Cách ngắn Thông Minh Cảm Ứng

Bất kỳ điều trước khi cảm biến trong vòng 0-8cm có thể được phát hiện

Ngắn khoảng cách cảm biến công tắc
Không tiếp xúc loại công tắc

Leave a Reply