• thanhvusale@gmail.com
  • (+84) 090 2516 177

Còi báo động 18 tiếng nhạc Tuya NEO Alarm NAS-AB02

Còi báo động 18 tiếng nhạc Tuya NEO Alarm NAS-AB02 Thông số kỹ thuật Còi báo động với độ ẩm và nhiệt độ cảm biến Kích hoạt báo động, làm cho âm thanh và ánh sáng Nhiều Âm Thanh Lựa Chọn Nguồn điện: USB Mini, 5V-1A Nguồn dự phòng: CR123A x 2 (tùy chọn), không inlcuded Cường độ âm thanh: 105 dB Loại không dây: 2.4GHz, 1T1R Giao thức: IEEE 802.11b/g/n Phạm Vi Không Dây: 45m Nhiệt Độ hoạt động: 0- 40 (32F-104F) Ứng dụng miễn phí: Tuyasmart hay Cuộc Sống Thông Minh. Hỗ trợ hệ thống: Android và IOS. Workes với Alexa Echo và Google nhà. Kích thước sản phẩm (D * W * H): 68x 68x 30mm
admin      0    3 Views

Còi báo động 18 tiếng nhạc Tuya NEO Alarm NAS-AB02

Còi báo động 18 tiếng nhạc Tuya NEO Alarm NAS-AB02 Thông số kỹ thuật Còi báo động với độ ẩm và nhiệt độ cảm biến Kích hoạt báo động, làm cho âm thanh và ánh sáng Nhiều Âm Thanh Lựa Chọn Nguồn điện: USB Mini, 5V-1A Nguồn dự phòng: CR123A x 2 (tùy chọn), không inlcuded Cường độ âm thanh: 105 dB Loại không dây: 2.4GHz, 1T1R Giao thức: IEEE 802.11b/g/n Phạm Vi Không Dây: 45m Nhiệt Độ hoạt động: 0- 40 (32F-104F) Ứng dụng miễn phí: Tuyasmart hay Cuộc Sống Thông Minh. Hỗ trợ hệ thống: Android và IOS. Workes với Alexa Echo và Google nhà. Kích thước sản phẩm (D * W * H): 68x 68x 30mm

Còi báo động 18 tiếng nhạc Tuya NEO Alarm NAS-AB02
Thông số kỹ thuật
Còi báo động với độ ẩm và nhiệt độ cảm biến
Kích hoạt báo động, làm cho âm thanh và ánh sáng
Nhiều Âm Thanh Lựa Chọn
Nguồn điện: USB Mini, 5V-1A
Nguồn dự phòng: CR123A x 2 (tùy chọn), không inlcuded
Cường độ âm thanh: 105 dB
Loại không dây: 2.4GHz, 1T1R
Giao thức: IEEE 802.11b/g/n Phạm Vi Không Dây: 45m
Nhiệt Độ hoạt động: 0- 40 (32F-104F)
Ứng dụng miễn phí: Tuyasmart hay Cuộc Sống Thông Minh.
Hỗ trợ hệ thống: Android và IOS.
Workes với Alexa Echo và Google nhà.
Kích thước sản phẩm (D * W * H): 68x 68x 30mm

Leave a Reply